วีดีโอ ย้อนรอยโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย 175 ปี

เขียนโดย Karl Dahlfred.

นี่คือวีดีโอเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ค.ศ. 1828-2003