ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยในบริบทสากล

เขียนโดย Karl Dahlfred.

  ดาวน์โหลด ข้อมูลเส้นทาง (เนื้อหาเท่านั้น ไม่มีภาพ) .doc  .pdf

ข้างล่างนี้ท่านจะพบเส้นทางเดินผ่านประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยในบริบทสากล (Timeline of Thai Church History in Global Context)  เส้นทางนี้เน้นประวัติศาสตร์ของนิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย  แต่ก็ยังร่วมข้อมูลของคาทอลิก และการเคลื่อนไหวทางโลกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและที่ต่างประเทศ

ผมคาดหวังว่าจะเป็นพระพรสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์คริสเตียนไทยและอยากเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดี

ในตอนนี้อาจมีการสกดผิดหรือการพิมพ์ผิดบ้าง ซึ่งผมต้องการขอโทษล่วงหน้าด้วย

เพื่อดูภาพถ้ดไปหรือย้อนหลัง  ช่วยกดลูกสรบนแป้นพิมพ์ 

ดูขนาดเต็ม คลิกที่นี้

ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยในบริบทสากล