เอกสารทางประวัติศาสตร์คริสตจักรสากล

เขียนโดย Karl Dahlfred.

ยุคที่ 1     คริสตจักรยุคอัครทูต (ยุคก่อตั้ง) (ค.ศ. 30-100) 

ดิดาเคห์ (The Didache) หรือ หลักคำสอนของอัครทูตทั้ง 12 คน

 

ยุคที่ 2    คริสตจักรยุคข่มเหง (ค.ศ. 100-313)

หลักข้อเชื่อของอัครทูต (Apostles' Creed)

ยุคที่ 3    คริสตจักรยุคคริสตจักรของรัฐ(ค.ศ. 313-590)

หลักข้อเชื่อไนซีน (Nicene Creed)

ยุคที่ 4     คริสตจักรยุคกลาง (ค.ศ. 590-1517)

 

ยุคที่ 5     คริสตจักรยุคปฏิรูปศาสนา (ค.ศ. 1517-1648)

คำประท้วง 95 ข้อทีของ มาร์ติน ลูเธอร์ (95 Theses)

คำสอนความเชื่อคริสเตียน โดย มาร์ติน ลูเธอร์ (Luther's Small Catechism)

หลักข้อเชื่อไฮเดลเบิร์ก (The Heidelberg Catechism)

คำสอบถาม คำถาม-คำตอบสังเขปของแวสต์มินสเตอร์ (Westminster Shorter Catechism)

ประวัติศาสตร์ของคริสเตียนผู้ยอมพลีชีพ ภาคที่ 1 โดย จอห์น ฟอกซ์ (Foxe's Book of Martyrs)

 

ยุคที่ 6    คริสตจักรยุคฟื้นฟูและพันธกิจ (ค.ศ. 1648-1914)

"คำเทศนา: คนบาปในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพิโรธ" โดย ศจ. Jonathan Edwards

 

ยุคที่ 7    คริสตจักรยุคปัจจุบัน (ค.ศ. 1914-ปัจจุบัน)

เอกสารสังคายนาวาิติกันที่ 2 (Vatican II documents)

เส้นทางเลือด Trail of Blood (ทฤษฎีเรื่องประวัติศาสตร์ของแบ็บติสต์)

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับ “พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง (Lausanne Statement on the Prosperity Gospel)