หนังสือประวัติศาสตร์คริสตจักรสากล

เขียนโดย Karl Dahlfred.

หนังสือเรื่องประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยที่เป็นภาษาไทย

  เคนเน็ธ สก๊อตท์ ลาทัวเร็ทท์ ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ (เล่ม 1-4) พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: พระคริสตธรรมกรุงเทพ, 2004
 

ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ ประวัติและพัฒนาการแห่งคริสตศาสนาและความสัมพันธ์กับอารยธรรมโลก กรุงเทพ: Thai Christian Media, 2552

 

 

 

 

ออสการ์ ซการ์เซาเน , ประวัติศาสตร์คริสตจักรเอเชียตะวันออก, กรุงเทพ สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน 1994


 hurlbut church history thai cover
 fromJerusalemtoIrianJaya thai cover รูธ เอ. ทัคเกอร์ จากเยรูซาเล็มสู่ปลายแผ่นดินโลก พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร, 2006.
  พอว์สัน, เดวิด. ขบวนการนิรันดร์. กรุงเทพ: กนกบรรณาสาร, 1988.
  กิบส์, เอ็ม อี. จากเยรูซาเล็มสู่นิวเดลฮี. กรุงเทพ: สุริยบรรณ, 1989.
 

ฮอร์เดิร์น, วิลเลียม อี. คริสตศาสนศาสตร์. กรุงเทพ: สุริยบรรณ, 1977.

  แม้น พงษ์อุดม, ห้าศตวรรษของศาสนาคริสต์. กรุงเทพ: สุริยบรรณ,
martin luther thai cover