หนังสือประวัติศาสตร์คริสตจักรจีน

เขียนโดย Karl Dahlfred.

 

เลสลี ไลอัลล์, สองวีรบุรุษแห่งจีนแผ่นดินใหญ่, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร, 2001.

โฮเวิร์ด และ เจอรัลดีน เทเลอร์, ฮัดสัน เทเลอร์ เคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณ, กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร.
  ห้อเสี่ยวตง, ผู้ปกครองโง้วย่ง ไส้ตะเกียงที่ไม่ดับ, กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร, 1999
  บี.ซี. สื่อ, วอท์ชแมน นี
john sung thai book cover ชีวิตประวัติของ ดร. จอห์น ซง
พอล แฮททาเวย์, บุรุษจากสวรรค์, พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพ:กนกบรรณาสาร, ธันวาคม 2004