หนังสือประวัติศาสตร์คริสตจักรจีน

 

เลสลี ไลอัลล์, สองวีรบุรุษแห่งจีนแผ่นดินใหญ่, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร, 2001.

โฮเวิร์ด และ เจอรัลดีน เทเลอร์, ฮัดสัน เทเลอร์ เคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณ, กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร.
  ห้อเสี่ยวตง, ผู้ปกครองโง้วย่ง ไส้ตะเกียงที่ไม่ดับ, กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร, 1999
  บี.ซี. สื่อ, วอท์ชแมน นี
john sung thai book cover ชีวิตประวัติของ ดร. จอห์น ซง
พอล แฮททาเวย์, บุรุษจากสวรรค์, พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพ:กนกบรรณาสาร, ธันวาคม 2004

หนังสือประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย

หนังสือเรื่องประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยที่เป็นภาษาไทย

  นันทชัย มีชูธน บรรณาธิการ "175 ปี พันธกิจคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (1828-2003)" พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: กรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (กปท.), 2004
  หนึ่งศตวรรษในสยาม 1828-1928, จอร์จ บรัดเลย์​ แมคฟาร์แลนด์ (อำมาตย์ พระอาจวิทยาคม) บรรณาธิการ, กรุงเทพ: อินเตอร์ พับลิชชิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์, 2012.
  กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว 
อัตชีวประวัติของศาสนาจารย์เดเนียลแมคกิลวารีดี.ดี.
   สยามแต่ปางก่อนสายตาหมอบรัดเลย์ โดยวิลเลี่ยมเอลแบรดเลย์
   หมอปลัดเล โดย ส. พลายน้อย
   หมอบรัดเลย์กับการหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม
 

เบอร์ธ่า เบล๊านท์ แม็คฟาร์แลนด์ เขียน, เด็กวัฒฯ รุ่น 100 แปล, "ชีวิตอุทิศเพื่อสยาม อำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม นพ. จอร์จ บี แม็คฟาร์แลนด์" สำนักพิมพ์ หัวใจทองคำ, 2014.

จัดจำหน่าย se-ed

บาระนาบาที่รัก "บาระนาบาที่รัก (ที่ระลึกถึงศาสนาจารย์ สุข พงศ์น้อย)” (กรุงเทพ: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์, พศ. 2518)
อาจารย์ผู้ไร้ปริญญา พ่วง อรรฆภิญญ์ สัมฤทธิ์ วงษ์สังข์ "อาจารย์ผู้ไร้ปริญญา ชีวิตตัวอย่าง พ่วง อรรฆภิญญ์” (กรุงเทพฯ: แผนกชูชีพแหล่งประชาคมในเมืองฯ, คศ. 1970)
 

 บทเพลงจากใจพระเอกลิเก โดย อารีย์ เบ็นเน็ท

จัดจำหน่าย กนกบรรณสาร

 

โรเบิรต์ นิชิโมโตะ “ประวัติเพนเทคอสและแคริสเมติกในประเทศไทย ค.ศ.1946-1996” สำนักพิมพ์ ประชุมทองการพิมพ์, กรุงเทพ, 1996.

จัดจำหน่าย บริษัท เดอะร็อค จำกัด, ตู้ ป.ณ. ปทฝ.อุดมสุข กรุงเทพ 10261 โทร. 02 748 9501

 

ฮันนู เกตตุเน่น, "ทุ่งรวงทอง ฟินนิช ฟรี ฟอเรน มิชชั่น และคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย 1946-1996” จัดพิมพ์โดย ฟินนิช ฟรี ฟอเรน มิชชั่น และคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย, กรุงเทพ, 1996.

ติตต่อสั่งซื้อได้ที่ ศจ. ฮันนู เกตตุเน่น, ตู้ ป.ณ. 10, อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 053 611 656 โทรสาร 053 611 655

 

บาทหลวง เดอะ แบส, สันต์ ท. โกมลบุตร (แปล), "บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของ ก๊องสตังซ์ ฟอลคอน (Constantine Phaulkon)" สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา จำกัด, นนทบุรี, 2550.

 

รัตติกาล สร้อยทอง และคณะ (แปลและเรียบเรียง), "สยามและลาวในสายตามิชชันนารีชาวอเมริกัน" กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่, กรุงเทพ, 2557. (แปลจาก Siam and Laos As Seen By Our American Missionaries)

หนังสือประวัติศาสตร์คริสตจักรสากล

หนังสือเรื่องประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยที่เป็นภาษาไทย

  เคนเน็ธ สก๊อตท์ ลาทัวเร็ทท์ ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ (เล่ม 1-4) พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: พระคริสตธรรมกรุงเทพ, 2004
 

ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ ประวัติและพัฒนาการแห่งคริสตศาสนาและความสัมพันธ์กับอารยธรรมโลก กรุงเทพ: Thai Christian Media, 2552

 

 

 

 

ออสการ์ ซการ์เซาเน , ประวัติศาสตร์คริสตจักรเอเชียตะวันออก, กรุงเทพ สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน 1994


 hurlbut church history thai cover
 fromJerusalemtoIrianJaya thai cover รูธ เอ. ทัคเกอร์ จากเยรูซาเล็มสู่ปลายแผ่นดินโลก พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร, 2006.
  พอว์สัน, เดวิด. ขบวนการนิรันดร์. กรุงเทพ: กนกบรรณาสาร, 1988.
  กิบส์, เอ็ม อี. จากเยรูซาเล็มสู่นิวเดลฮี. กรุงเทพ: สุริยบรรณ, 1989.
 

ฮอร์เดิร์น, วิลเลียม อี. คริสตศาสนศาสตร์. กรุงเทพ: สุริยบรรณ, 1977.

  แม้น พงษ์อุดม, ห้าศตวรรษของศาสนาคริสต์. กรุงเทพ: สุริยบรรณ,
martin luther thai cover