วีดีโอเล่าเรื่องประวัติคริสตจักรที่ 1 สำเหร่

เขียนโดย Karl Dahlfred.

วีดีโอสั้น 2 นาทีเล่าเรื่องประวัติคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ คือคริสิตจักรแรกก่อตั้งโดยคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนเมื่อปีคศ. 1849
Short 2-minute video telling the history of First Church (Samray), the first church founded by the American Presbyterian Mission in Thailand in 1849 (Thai language only)

 

Click here to watch on Youtube --> https://youtu.be/QeJW7rabm2Q