เกี่ยวกับเว็บไซตนี้

เขียนโดย Karl Dahlfred.

จุดประสงค์หลักของเว็บไซตนี้คือ การช่วยนักศึกษาพระคริสธรรมและคริสเตียนไทยทั่วไปค้นคว้าข้อมูลและทรัพยากรภาษาไทยเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยและสากล  เวบไซต์นี่มีด้านหนึ่งเป็นภาษาไทยและอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสองด้านนี้มีข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน  บางบทความมีเวอร์ชั่นทั้งสองภาษาที่ผู้อ่านสามารถเข้าไปชมได้ด้วยการคลิกธงชาติของภาษาที่ต้องการ (ด้านขว้าตอนบนของหน้าต่าง)  เว็บไซตนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและผม (Karl Dahlfred)จะปรับปรังและเพิ่มทรัพยากร บทความ ลิงค์ และข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเว็บนี้เรื่อยๆ ตามที่มีเวลา  หากท่านมีคำถามหรือมีบทความที่อยากเสนอให้ลงเว็บไซต์นี้ด้วย ขอเชิญติตต่อกับผมครับ

 

ชั้นวางหนังสือประวัติศาสตร์คริสตจักร